Registre

SlovImpulz:

Registre fibrilácie predsiení:

SLOV Ablo:

Na tomto mieste nájdete údaje NOVÉHO elektronického registra katétrových ablácií, ktorý bude poskytovať podrobné prehľady o spektre pacientov a výkonov intervenčnej elektrofyziológie na Slovensku.
Stránka registra prístupná len pre koordinátorov registra SLOV Ablo.

EHRA White Book

SOCRATES-AF