Oznam o konaní Valného zhromaždenia SASA

SASA VALNÉ ZHROMAŽDENIE SASA

Hotel PARTIZÁN TÁLE
7.11.2022, 13:00 hod.

Program nájdete tu…

 

Voľby do Výboru a RK SASA 2023-2027

SASA

Organizačné pokyny k voľbe nájdete tu…

 

XIX. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

Podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania LEKOM

Začiatok podujatia: 6. November 2022; 15:30
Ukončenie podujatia: 8. November 2022; 13:00
Hotel PARTIZÁN, TÁLE
Prihlasovanie abstraktov: do 20.09.2022; 24:00
Web podujatia

SASACASRKardioTech

MOVE ACADEMY 2022

Interaktívny workshop pre lekárov v špecializačnej príprave
Podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania LEKOM

Modul 1 2. Jún 2022, 09:00 – 16:00
Hotel RESIDENCE, Donovaly
Modul 2 8. November 2022, 09:00 – 16:00
Hotel PARTIZÁN, Tále
(v rámci XIX. SK-CZ sympózia o arytmiách a kardiostimulácií)
Registrácia (do 30.09.2022)
Program

Podujatie realizované s podporou

Boehringer Ingelheim

banner-granty