XVI. ČESKÉ A SLOVENSKÉ SYMPOZIUM O ARYTMIÍCH A KARDIOSTIMULACI

Česká asociace pro srdeční rytmus a Slovenská asociácia srdcových arytmií si Vás dovolují pozvat na tradiční, letos  již XVI. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci.

Termín konání:
11. – 13. listopadu 2018

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-jih

Dokumenty: první oznámení (PDF)
Více informací a registrace: webové stránky kongresu; www.cksonline.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní sympozium o arytmiích a kardiostimulaci pořádané ve spolupráci České asociace pro srdeční rytmus a Slovenskej asociácie srdcových arytmií se poprvé v historii přesouvá do Ostravy, průmyslového srdce České republiky.

Obsah sympózia chceme zaměřit na aktuální klinická témata v arytmologii, v nichž se nelze obejít bez širší interakce mezi specializovanými pracovišti, všeobecnými kardiology, internisty, neurology a praktickými lékaři. Rádi bychom lékaře a další pracovníky všech těchto oborů znovu přivítali k diskuzi o všem, co naši práci propojuje.

V programu sympózia bychom chtěli dát větší prostor mladé generaci kardiologů, sester a techniků ve zdravotnictví, kteří se v arytmologii již angažují nebo práci v tomto oboru zvažují. Připravujeme nové satelitní „hands-on“ workshopy, v nichž si každý bude moci osvojit nové technologie, z nichž mnohé mohou být zásadní pro naši práci v příštích letech.
Přejeme Vám šťastnou cestu do Ostravy a mnoho nových poznatků a motivace do Vaší každodenní praxe.

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Předseda České asociace pro srdeční rytmus

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.
Prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií