XIX. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

Podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania LEKOM

Začiatok podujatia: 6. November 2022; 16:00
Ukončenie podujatia: 8. November 2022; 16:00
Hotel PARTIZÁN, TÁLE
Prihlasovanie abstraktov: do 15.09.2022; 24:00
Prvá informácia
Web podujatia

Podujatie realizované s podporou

SASACASRKardioTech