XIV. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci

Dňa 6.11.-9.11.2016 sa bude v Olomouci, ČR konať XIV. české a slovenské sympózium o arytmiách a kardiostimulácií. Všetky informácie, vrátane on-line prihlášok k účasti, ubytovaniu a k odoslaniu abstraktov nájdete tu.

sympozium