SOCRATES-AF

Screening Of Patients after Cryptogenic stRoke to Prove Atrial Fibrillation and DeTection of SilEnt Strokes in AF Patients – with Active Follow-up Controls.

SOKRATES-AF

Skríning pacientOv po prekonanej Kryptogénnej cievnej mozgovej pRíhode s dôkazom Atriálnej fibrilácie a detekcia Tichých infarktov u paciEntov S potvrdenou FP – a Aktívne Follow-up kontroly.

Synopsa projektu vo formáte PDF

Medicínsky garant projektu

Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
IČO: 30868947
DIČ: 2022265410
IČ pre DPH: SK2022265410
Zapísaný v evidencii občianskych združení, ako občianske združenie registrované na MV SR dňa 2.11.2006, číslo spisu VVS/1-900/90-28972

Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
Hlavný koordinátor SOCRATES-AF
Mob: 0905 621 040
E-mail: hatala@nusch.sk

Medicínsky výskumný grant spoločnosti

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Miloš WIESINGER, MRPharmS
Medical Advisor Eliquis

Tel.: +421 2 3355 5532
Fax: +421 2 3355 5499
Mob.: +421 918 824 340
E-mail: milos.wiesinger@pfizer.com

Zmluvné zabezpečenie

C4P, s. r. o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

Kontaktná osoba:
MVDr. Marián Nováček
Administrátor zmlúv a honorovania

Mob: +421 905 700 663
E-mail: novacek@c4p.sk

Technické zabezpečenie

Adhertec, s.r.o.
Stoličková 4/870
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Mgr. Michal Sudolský, MBA
Administrátor webu a CRF

Mob: +421 905 318 142
E-mail: michal.sudolsky@adhertec.com