Dotazník riešiteľa registra SLOV-FIB

Dotazník riešiteľa registra SLOV-FIB
Pacientov zaradených do registra SLOV-FIB ste vyšetrili v rámci nasledovných ordinačných hodín ambulancie:

Zaškrtnite dní, kedy ste vyšetrenia realizovali a následne vyplňte údaje za daný deň.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Musíte zaškrtnúť a vyplniť údaje aspoň za jeden deň zo zoznamu!


(uveďte hodnotiace číslo ako v škole, 1= výborne, 5= nedostatočné)
(uveďte hodnotiace číslo ako v škole, 1= výborne, 5= nedostatočné)
(uveďte hodnotiace číslo ako v škole, 1= výborne, 5= nedostatočné)
(uveďte hodnotiace číslo: 0= žiaden vplyv firiem, 5= silný vplyv firiem)
Sending

 

Ďakujeme za starostlivé vyplnenie dotazníka.

Vaše odpovede nám pomôžu správne interpretovať výsledky registra SLOV-FIB a optimalizovať vedecko-výskumné a edukačné aktivity SASA.

S vďakou
Ľuboš Urban
Za tím SLOV-FIB a SASA