Výbor SASA

Výbor SASA 2023 – 2027

Prezident SASA:
MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.
NÚSCH a.s., Bratislava

Vedecký sekretár:
MUDr. Adrian Bystriansky, PhD., MPH, MSc.
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Organizačný sekretár:
doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH.
Kardiocentrum AGEL, Košice

Členovia výboru:
MUDr. Ján Farkaš
Kardiocentrum AGEL, Košice

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Peter Hlivák, PhD..
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Revízna komisia:
MUDr. Peter Bačík, PhD.
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP, Prešov

MUDr. Martin Svetlošák PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava