Výbor SASA

VOĽBY SASA 2019

Výbor SASA 2019 – 2023

Prezident SASA:
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
NÚSCH a.s., Bratislava

Vedecký sekretár:
MUDr. Adrian Bystriansky
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Organizačný sekretár:
MUDr. Peter Margitfalvi
NÚSCH a.s., Bratislava

 

Členovia výboru:
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
VÚSCH a.s., Košice

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

 

Revízna komisia:
MUDr. Martin Svetlošák, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Erika Komanová, PhD.
VÚSCH a.s., Košice