SLOV Ablo

Na tomto mieste nájdete údaje NOVÉHO elektronického registra katétrových ablácií, ktorý bude poskytovať podrobné prehľady o spektre pacientov a výkonov intervenčnej elektrofyziológie na Slovensku.

Stránka registra prístupná len pre koordinátorov registra SLOV Ablo.

SLOV Ablo 2021 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2020 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2019 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2018 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2017 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2016 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2015 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2014 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2013 (súbor .pdf)

SLOV Ablo 2012  (súbor .pdf)