Registrácia člena SASA

Prosím venujte pozornosť registračnému formuláru, aj pokynom uvedeným pod niektorými kolónkami. Formulár vyplňte čo najpresnejšie. Urýchlite tým schvaľovací proces.

Ďakujeme.

Registračný formulár

Riadnym členom SASA sa môže stať každý občan s trvalým bydliskom na území SR, ktorý sa stotožňuje so stanovami SASA.

Zadajte 5 číslic, bez medzier
Zadajte 5 číslic, bez medzier
POZOR! Zadávajte vo formáte 09XXXXXXXX, 10 číslic, bez medzier. V prípade, že máte neštandardné, alebo zahraničné číslo, uveďte ho v kolónke Telefónne číslo a do mobilného poľa zadajte číslo 1