Prínos arytmológie pre manažment kardiovaskulárnych epidémii – UPDATE 2012

Termín: 25.5.2012, 26.5.2012, 27.5.2012
Miesto: Hotel SITNO, Vyhne

Podujatie zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov SACCME: 20 kreditov

Pozvánku a podrobný program podujatia si môžete stiahnuť tu (dokument .pdf)

Organizátor a odborný garant: Slovenska asociácia srdcových arytmií.

Edukačný grant poskytli: MEDTRONIC, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG a Merck Sharp & Dohme Slovensko

V prípade Vášho záujmu o účasť na tomto podujatí nás kontaktuje na adrese: sasa@arytmie.sk.