SASA podujatia

XIX. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

6.-8.11.2022, Hotel Partizán, Tále

XVIII. české a slovenské sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

7.-9.11.2021, Hotel Clarion, Olomouc

XVII. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

10.-12.11.2019, Hotel NH GATE ONE, Bratislava

XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

11-13.11.2018 Clarion Congress Hotel Ostrava

XV. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulacii

12-14.11.2017, Hotel Holiday Inn, Trnava

XIV. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

06.-08.11.2016, Hotel Clarion, Olomouc

XIII. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

Košice, Slovenská Republika 8–10.2.2015

XII. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

České Budějovice, 26-28.1.2014

Zborník abstraktov XII. sympózia (súbor .pdf)

Vedecký program

XI. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

 Senec, Slovenská Republika,  27. – 29. 01. 2013

Zborník abstraktov XI. sympózia (súbor .pdf)

Vedecký program sekcie LEKÁRI

Vedecký program sekcie ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍCI V ARYTMOLOGIÍ

X. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

Academia centrum Zlín – Univerzita Tomáše Bati, 29.- 31. 1. 2012

Zborník abstraktov X. sympózia (súbor .pdf)
Program sympózia – lekárska sekcia (súbor .pdf)
Program sympózia – sesterská sekcia (súbor .pdf)

IX. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 6. – 8. 2. 2011

Zborník abstraktov IX. sympózia (súbor .pdf)
Program sympózia (súbor .pdf)

Kalendár podujatí SASA