XIX. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

Podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania LEKOM

Začiatok podujatia: 6. November 2022; 16:00
Ukončenie podujatia: 8. November 2022; 16:00
Hotel PARTIZÁN, TÁLE
Prihlasovanie abstraktov: do 15.09.2022; 24:00
Prvá informácia
Web podujatia

Podujatie realizované s podporou

SASACASRKardioTech

Valné zhromaždenie SASA

Dňa 13.11.2017 o 13,30-14,30 v hoteli Holiday Inn, sála A v Trnave sa koná riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie SASA.

Program riadneho a mimoriadneho Valného zhromaždenia SASA

1. Návrh a schválenia programu valného zhromaždenia
2. Správa o činnosti SASA
3. Správa o hospodárení SASA
4. Správa kontrolnej komisie SASA
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver