6. sympózium SASA: Aktuálne problémy manažmentu arytmií v praxi kardiológa a internistu

6. sympózium Slovenskej asociácia srdcových arytmií  bude organizované v období 30. máj – 1. jún 2014 v Hoteli Sitno vo Vyhniach.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov CME LEKOM.

Stiahnite si program v .pdf…