Výbor SASA

VOĽBY SASA 2015

 

Prezident SASA:
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Vedecký sekretár:
MUDr. Adrian Bystriansky
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Organizačný sekretár:
MUDr. Martin Svetlošák, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

Členovia výboru:
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
NÚSCH a.s., Bratislava

MUDr. Peter Margitfalvi
NÚSCH a.s., Bratislava

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
VÚSCH a.s., Košice

Revízna komisia:
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – predseda
Kardiocentrum, FNsP Prešov

MUDr. Silvia Mišíková, PhD.
VÚSCH a.s., Košice

MUDr, Peter Olexa, PhD.
VÚSCH a.s., Košice