Granty

Vedecko-výskumné granty Slovenskej asociácie srdcových arytmií na roky 2017-2018

Téma: klinický výskum v oblasti arytmológie
Výška príspevku: 10.000,00 EUR na jeden projekt
Uzávierka na prekladanie projektov: 30.11.2016
Vyhodnotenie projektov: 15.12.2016
Začiatok projektu: 01.01.2017
Maximálne ukončenie projektu: 31.12.2018

 

Grantová komisia:
1. Člen orgánov SASA – Doc. MUDr. Ján Kmec, CSc., MPH
2. Nečlen orgánov SASA, člen SASA – MUDr. Tibor Malacký, MPH
3. Zahraničný expert v oblasti arytmológie Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD.

Grantová komisia po vyhodnotení doručených projektov odporučí priznanie grantu výboru SASA. Definitívne priznanie grantu podlieha schváleniu výborom SASA.

Prihlášky posielajte do 30.11.2016 na adresu:
Slovenská asociácia srdcových arytmií o.z.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava

Viac informácii nájdete tu.